Header image for Grondstof voor innovatie

Grondstof voor innovatie

Northern Knowledge werkt aan de optimale benutting van kennis. We maken inzichten uit de noordelijke kennisinstellingen toegankelijk en leggen verbindingen tussen onderzoekers, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en kennisclusters. Zo willen we de waarde van wetenschap voor de maatschappij zo groot mogelijk maken. Want kennis is de grondstof voor innovatie.

Lees meer