Agenda

Conferentie Taal & Gezondheid Fryslân

Wanneer taal een probleem is voor je gezondheid: Naar schatting hebben zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland in meer of mindere mate moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of hun digitale vaardigheden. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid en in onze samenleving stellen we zeer hoge eisen aan deze 'basisvaardigheden'.

Op woensdag 13 februari 2019 organiseren Friesland College, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Alles is Gezondheid, GGD Fryslân, Stichting Lezen & Schrijven, gemeente Smallingerland en NDC mediagroep een interactieve conferentie over Taal & Gezondheid.

 

Lees meer en meld je aan