Agenda

Informatiebijeenkomst: Subsidie zoekt innovatief idee (Emmen)

Je werkt (samen) aan een innovatieve technologie, product of dienst. Subsidie kan dit proces versnellen. Vanaf 15 mei zijn er weer meerdere (EFRO) subsidies voor innovatie beschikbaar. Profiteer daar van!

Op 4, 11 en 12 juni organiseert SNNĀ  een drietal informatiebijeenkomsten voor en met ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten staan de subsidies: Valorisatie, Kennisontwikkeling, Human Capital, Proeftuinen en de Open Innovatie call centraal.

  • 4 juni bij Growing Emmen in Emmen
  • 11 juni bij het Duisenberg Gebouw (Zernike) in Groningen
  • 12 juni bij de Kanselarij in Leeuwarden

 

Lees meer en meld je aan