Nieuws

Ambulanceverpleegkundigen beter voorbereid door VR

Ambulanceverpleegkundigen hebben in toenemende mate te maken met complexe en onvoorspelbare omstandigheden (denk hierbij aan het omgaan met opdringerige omstanders, het bekogeld worden met vuurwerk tijdens oudejaarsavond of het behandelen van een kind met ernstige brandwonden). De Hanzehogeschool Groningen gaat langdurig met een aantal partners werken om ambulancehulpverleners beter voor te bereiden op dit soort situaties.

​Ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleide en ervaren professionals die continu bijgeschoold worden. Echter, het realistisch oefenen met een breed scala van bovenstaande situaties is een kostbare aangelegenheid en soms zelfs onmogelijk met de huidige educatieve middelen. Daarom heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen binnen het zogenaamde VRAMBO project (Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties).

De impact van Virtual Reality
Binnen het project wordt met name gekeken naar de rol van Virtual Reality, omdat daarmee complexe situaties realistischer worden weergegeven en de ambulancehulpverlener zich beter kan voorbereiden op dergelijke situaties. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben al een prototype ontwikkeld waarmee geëxperimenteerd wordt.

 

Lees verder op de website van HANNN