News

Broedplaats voor slimme technologie

6 september 2018

‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en initiator van de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen. De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats waarin de Groningse […]

Interview Victorine de Graaf-Peters

27 juni 2018

Denken in waarden en oplossingen Victorine de Graaf-Peters, Dean van het Instituut voor Life Science & Technology aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft een kloppend hart voor toegepast onderzoek. Bij toegepast onderzoek wordt de wetenschappelijke kennis en kunde ingezet om praktisch bruikbare producten en processen te ontwikkelen in multidisciplinair verband van studenten, (docent-)onderzoekers en het be-drijfsleven […]

Interview with Victorine de Graaf-Peters

27 juni 2018

Thinking in values and solutions Victorine de Graaf-Peters, Dean of the Institute for Life Science & Technology at the Hanze University of Applied Sciences, has a passion for applied research. In applied research, scientific knowledge and expertise is utilised to develop products and processes for practical use in a multi-disciplinary setting of students, (lecturer-) researchers […]

Northern Knowledge window for UMCG health innovation

30 mei 2018

”Public private cooperation strategy makes the difference”  Dr. Jan Sikkema, Director of the Center for Development and Innovation (CDI) at UMCG, is a proud entrepreneur: ‘The north of the Netherlands (NN) is delivering a thriving business community and a thriving knowledge community of academic and applied sciences. Both R&D entities are working hard to make […]

Northern Knowledge biedt mogelijkheden voor gezondheidsinnovatie UMCG

30 mei 2018

”De publiek-private samenwerkingsstrategie maakt het verschil”  Dr. Jan Sikkema, directeur van het Center for Development and Innovation (CDI) van het UMCG, is een trotse ondernemer: ‘Het Noorden van Nederland heeft een florerend bedrijfsleven en een bloeiende kennisgemeenschap van academische en toegepaste wetenschap. Hierbinnen werkt men hard om te zorgen dat Noord Nederland vooroploopt om vernieuwers […]

Annemieke Galema: ‘People must continue to meet each other’

8 mei 2018

The peace and quiet of the Groningen countryside on the edge of the Zernike Campus is in sharp contrast to the industry on the campus, where Annemieke Galema reigns supreme over Northern Knowledge, the new knowledge dissemination centre for the UG, the UMCG and Hanze UAS.   Societal impact Galema obviously isn’t fazed by the […]

Interview Prof. Aard Groen: ‘Making new business out of research’

10 maart 2018

Exciting entrepreneurial 2018 for Prof. Aard Groen, Dean University of Groningen Center of Entrepreneurship (UGCE) . June 2018 UGCE will be moving to its brand new location at Kadijk, Zernike Campus, City of Groningen. From 23-25 March 2018 the next Student VentureLab Weekend will take place at the University of Groningen. VentureLab Weekend is a […]

Interview Prof. Aard Groen: ‘Uit onderzoek nieuwe business maken’

10 maart 2018

2018 is een spannend ondernemersjaar voor Professor Aard Groen, decaan van het University of Groningen Center of Entrepreneurship (UGCE). In juni van dat jaar verhuist het UGCE naar de nieuwe locatie aan de Kadijk op de Zernike Campus in Groningen. Bovendien vindt van 23 tot 25 maart 2018 het volgende Student VentureLab Weekend plaats bij […]