Nieuws

Broedplaats voor slimme technologie

‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en initiator van de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen. De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats waarin de Groningse kennisinstellingen  samen met het noordelijke bedrijfsleven smart oplossingen bedenken en testen  voor de samenleving van morgen. 

Smart Health

Goed voorbeeld van samenwerken dat tot nieuwe kennis en slimme producten leidt, is de innovatiewerkplaats 5G op Zernike Campus. 5G Lab biedt een testomgeving voor het ontwikkelen van diensten m.b.v. een nieuwe generatie mobiel internet. Zo ontwikkelen studenten en bedrijven slimme communicatietechnologie die live-interactie tussen ambulancemedewerker en een meekijkend specialist in het ziekenhuis mogelijk maakt. 

Hugo: ‘Door direct contact tussen ambulanceverpleegkundige op locatie en een medisch specialist op afstand te optimaliseren, kunnen zorgsituaties sneller worden ingeschat, de medische behandeling efficiënter worden afgestemd en kan gerichter worden bepaald naar welk ziekenhuis de patiënt vervoerd moet worden voor specialistische hulp. Belangrijk, omdat bij zorgverlening iedere seconde telt.’

Zorginnovatie waar het succes mede afhankelijk is van een optimale planning. Hugo: ‘Zaak is wel dat er altijd een specialist in het ziekenhuis aanwezig moet zijn om de hulpverlening te effectueren. Vraag is dan: hoe organiseer en garandeer je als ziekenhuis dat die specialist ook daadwerkelijk dagelijks paraat is. Binnen onze kennisinstellingen is de expertise beschikbaar op het gebied van logistiek om ziekenhuizen daarin te ondersteunen.’ 

Smart Farming 

De intensieve publiek-private samenwerking tussen noordelijke kennisinstellingen en het noordelijke bedrijfsleven leidt tot valorisatie en maatschappelijke impact ‘Een samenwerking met meerwaarde,‘ vervolgt Hugo Velthuijsen enthousiast: ‘Neem onze student Wilco Stollenga.’

Wilco Stollenga, student Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool, is boerenzoon. Zijn missie is binnen het 5G Lab met behulp van drones de continue stand van het gewas van zijn vader te monitoren om het gewas preciezer te kunnen bemesten, te beregenen of bestrijdingsmiddelen toe te dienen. De data die de drone genereert, worden gestuurd naar het Rekencentrum van de RUG op de Zernike Campus. Het Rekencentrum  analyseert de data en stuurt op basis van de bevindingen een plan van aanpak die in de cabine-computer van de landbouwwerktuigen kan worden ingebracht. 

Hugo: ‘Een fraai staaltje smart farming die de vader van de student,  maar inmiddels ook anderen, ondersteunt het bedrijfsresultaat van zijn akkers te maximaliseren door duurzame precisielandbouw. De student heeft zijn idee inmiddels ondergebracht in een eigen startup Agrifly.’

Northern Knowledge

Hugo Velthuijsen is naast zijn functie van directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap, directeur van CUBE050, de incubator voor startups van de RUG en de Hanzehogeschool en Lector New Business & ICT aan de Groningse HBO-instelling. In het voorjaar trad hij toe tot de Programme Board van het Northern Knowledge open innovatieplatform van RUG, UMCG en Hanzehogeschool aan de Kadijk. 

Hugo: ‘Northern Knowledge biedt een uniek platform om de rijke oogst aan innovatie en ondernemerschap waar we in Noord-Nederland onderscheidend in zijn in de etalage te zetten om van daaruit nog meer slagkracht te ontwikkelen bij het opzetten van nieuw onderzoek. Voor ondernemers is Northern Knowledge een herkenbaar fysiek loket van waaruit samen met de kennisinstellingen vraaggestuurde projecten kunnen worden gestart.’

Smart Learning

Mooi voorbeeld van vraaggestuurd eigentijds ondernemen dat een plekje in de Northern Knowledge-etalage verdient, is de Groningse startup Mr. Chadd,  vindt Velthuijsen. Mr. Chadd brengt via een smart platform middelbare scholieren en universitaire coaches in contact om samen via de app huiswerkproblemen op te lossen. De startup is een gezamenlijk initiatief van RUG-alumna Kim van der Esch en Jan Gustavo Kuipers, student Accountancy van de Hanzehogeschool. Momenteel maken meer dan 140.000 middelbare scholieren gebruik van de innovatieve applicatie die dagelijks worden geholpen met huiswerk door 200 universitair geschoolde coaches. Een succesformule.

Hugo: ‘Jongeren anno 2018 zijn gewend via apps en platforms elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en te leren. Door dicht bij de belevingswereld van jongeren te blijven, werkt leren extra motiverend en zorgt voor betere resultaten. Voor Mr. Chadd is de onderwijskundige service een succesvol ver-dienmodel. Een win-win-beleving.’