Nieuws

Carine Bloemhoff, wethouder Impact Ondernemen Gemeente Groningen: “over 10 jaar is impact ondernemen het nieuwe normaal.”

Impact ondernemen is in opkomst. En dat is niet voor niets. Want als het afgelopen jaar ons iets duidelijk heeft gemaakt is het wel dat ons welzijn, duurzaamheid en iets voor de ander doen onlosmakelijk verbonden zijn met de manier waarop we ondernemen en leven. Ook de Gemeente Groningen ziet dit. Daarom een interview met wethouder Impact Ondernemen Carine Bloemhoff die een duidelijke visie heeft op het geheel: “Over 10 jaar is impact ondernemen het nieuwe normaal.”

Carine, in maart werd bekend dat de Gemeente Groningen, Impact Noord en de Hanzehogeschool een City Deal hebben ondertekend om impact ondernemen te bevorderen. Kun je ons eens uitleggen wat de City Deal inhoudt?

“Jazeker. Het Rijk kent meerdere City Deals, bedoeld om bepaalde thema’s verder te brengen. Zo ook de City Deal Impact Ondernemen. Dit geeft meteen aan dat het Rijk impact ondernemen hoog op de agenda heeft staan. De City Deal Impact Ondernemen is een landelijk programma, geïnitieerd door zeventig partners met vertegenwoordigers vanuit drie ministeries, twaalf gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven. Met de City Deal Impact Ondernemen wil het Rijk impact ondernemen stimuleren in al haar facetten.

De City Deal Impact Ondernemen kent drie pijlers:

  • Het stimuleren van een integraal impact inkoopbeleid; ofwel gecoördineerd meer doen met impact ondernemers
  • Het stimuleren van impact ondernemen in de regio an sich
  • Het beter beschikbaar maken van investeringsinstrumenten vanuit de markt voor deze groep ondernemers

In de praktijk betekent dit dat we op landelijk niveau ervaringen met elkaar uitwisselen en leren van elkaar. Daarbij heeft de City Deal ook een belangrijke netwerkfunctie.”

Dat klinkt als een mooi initiatief. Wat doet de Gemeente Groningen zelf al?

“De Gemeente Groningen levert met name een bijdrage aan de eerste twee pijlers. Al in 2019 hebben wij een actieplan Impact Ondernemen opgesteld. Dit deden wij omdat we weliswaar de ambitie hadden om impact ondernemen te stimuleren, maar ook moesten concluderen dat ondernemers aangaande dit thema eigenlijk nog niet echt goed bij ons terecht konden. 

Daarop hebben we één aanspreekpunt voor impact ondernemen ingericht. Hier kunnen ondernemers terecht met hun idealen en bekijken we samen hoe we hier business uit kunnen halen. Ook faciliteren we ondernemers die best hun bijdrage aan de maatschappij willen leveren, maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Voor die ondernemers is er ‘Omarm Groningen; Platform tegen armoede’. Dit platform is een initiatief van de Gemeente Groningen en haar ondernemers en verbindt ondernemend Groningen met partijen die al actief zijn voor mensen in armoede. Op ‘Omarm Groningen’ koppelen we vraag en aanbod hierin. 

Daarbij hebben we ons inkoopbeleid enigszins aangepast. De gemeente werkt al enige tijd met het concept ‘social return’. Inmiddels kijken we hierbij ook scherp naar de impact die een inschrijver genereert en kopen we zodoende nadrukkelijker in bij sociale ondernemers. 

Tot slot, om impact ondernemen concreet meetbaar te maken heeft de gemeente in samenwerking met vier lectoraten van de Hanzehogeschool en mkb-bedrijven een impact tool ontwikkeld waarmee ondernemingen een beeld krijgen van hun impact-maturiteitsniveau. Een interessante zet, want de discussie over wanneer je nou precies impact ondernemer bent leeft volop. 

Dit zijn voorbeelden van initiatieven die Groningen inbrengt in de City Deal Impact Ondernemen. Andere regio’s hebben weer andere goede initiatieven en zo brengen we samen de transitie naar meer impact ondernemingen teweeg.”

Goed om te horen dat er in onze regio al heel wat initiatieven lopen. Wat is jouw persoonlijke definitie van impact ondernemen en hoe verklaar je de toename van impact ondernemingen?

“De definitie is best breed, maar als je het even terugbrengt naar de essentie gaat het gewoon over ondernemen met impact op de maatschappij. Brede welvaart eigenlijk. Dan heb je het onder andere over een inclusieve arbeidsmarkt, circulariteit en duurzaamheid. Je ziet een duidelijke tweedeling tussen bedrijven die met de intrinsieke motivatie om iets voor de wereld te doen zijn opgericht en reguliere bedrijven die nu ook inzien dat het steeds belangrijker wordt een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Beide juich ik toe en met name de laatste groep is groeiende. 

En vergeet niet: impact ondernemen gaat over de invulling van de betekeniseconomie. Het is een stukje feel good. Burgers zijn ook consumenten en vinden het hele impact verhaal steeds belangrijker worden. Dit biedt ook weer kansen voor ondernemers om dit slim te verankeren in hun businessmodel.”

Heeft de corona crisis nog invloed op (gehad) op de roep om impact ondernemingen?

“De hele ontwikkeling staat denk ik los van corona. Wat je ziet is dat mensen zich steeds meer bewust worden van hun omgeving, van waar producten eigenlijk vandaan komen, van de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, circulariteit en een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen in de maatschappij. Die transitie is al een tijdje aan de gang. 

Veel ondernemers hebben een buitengewoon zwaar jaar achter de rug, maar gelukkig bracht de coronacrisis voor sommige ondernemingen ook onverwachte kansen met zich mee. Zo kreeg Vanhulley bijvoorbeeld een grote order van UMCG voor het vermaken van de niet deugdelijke mondkapjes uit China. En waar we eerder sterk afhankelijk waren van producten uit China, ontstaan er nu kansen voor maakbedrijven in de regio, die meer op die lokale distributie gaan zitten. Die trend zet wel door schat ik zo in.”

Hoe ziet de toekomst voor impact makend Nederland eruit?

Zijn er ook regionale verschillen? 

“Over 10 jaar is impact ondernemen het nieuwe normaal. Er zullen nog steeds bedrijven zijn die vanuit die intrinsieke motivatie zijn opgericht, maar ik denk dat met name de omslag bij reguliere bedrijven ook interessant gaat worden. Er ligt een rol voor ons allemaal om dit de komende jaren te faciliteren. 

Of er echt regionale verschillen zijn gaan we binnenkort in de City Deal ontdekken. Wel zie je dat de accenten verschillen. In het noorden richten we ons best wel op inclusie op de arbeidsmarkt, circulariteit en de energietransitie en andere regio’s zullen het accent weer ergens anders op hebben liggen.”

Dank voor je inspirerende verhaal Carine. Wat zou je nog graag tegen ondernemers in het noorden willen zeggen?

“Dat iedereen impact ondernemer kan worden. Kijk goed naar de kern van je bedrijf en inventariseer aan welke van de sustainable development doelen jouw bedrijf gaat werken. Doe wat bij je past. Wees je hierbij bewust van je lokale omgeving en hetgeen er speelt bij jouw consumenten. 

En ook: bij echte impact ondernemingen zit het impact maken natuurlijk verankerd in de strategie, maar ook als je morgen wilt beginnen heb je de mogelijkheid om iets te doen. Heel concreet. En daar houden ondernemers van 😉 Kijk bijvoorbeeld eens op Omarm Groningen. Hier heb je een helder overzicht van de vraagstukken op armoedegebied in jouw omgeving en zie je direct hoe je hier als ondernemer jouw steentje aan kan bijdragen. Zo boden Bossers en Cnossen en Noorderpoort vorig jaar tijdens de lockdown technische ondersteuning aan basisschoolleerlingen die noodgedwongen thuisonderwijs moesten volgen, worden er bioscoopuitjes en poffertjesmiddagen voor kinderen in armoede geregeld en vrijwillig gastlessen verzorgd. Jouw bijdrage is dus soms relatief eenvoudig, maar wel essentieel!”