Nieuws

Eerste deelnemers Smart Industry Hub Noord-Nederland van start

Eind vorig jaar is de Smart Industry Hub Noord-Nederland van start gegaan middels een (online) kick-off. Inmiddels zijn de eerste deelnemers gestart met het traject waarin zij hun organisatie ‘smart industry proof’ maken. Tijd voor een update.

In de Smart Industry Hub Noord Nederland werkt een groot aantal noordelijke organisaties samen om MKB bedrijven uit de proces- en maakindustrie te ondersteunen bij hun smart industry ambities. En dat is niet voor niets, want juist in deze branche liggen er grote kansen om de productie te verduurzamen en de concurrentiekracht van de bedrijven te vergroten.

De eerste deelnemers zijn in december gestart met het Smart Factory assessment waarmee zij inzicht krijgen in het smart industry maturiteitsniveau van hun organisatie. De uitkomsten van het assessment en de ambities van de deelnemers bepalen het vervolgtraject wat onder meer bestaat uit toegang tot masterclasses, netwerkbijeenkomsten met technologie aanbieders, coaching van experts en innovatieprogramma’s gericht op een specifieke industrie. Een belangrijk onderdeel van het programma vormen de skillslabs, waar de deelnemers hun vindingen kunnen testen alvorens zij overgaan tot grote investeringen. 

Vanuit de kennisinstellingen zijn de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de NHL betrokken bij de hub. Marike Peterzon, vanuit de Hanzehogeschool betrokken bij het project: “Dit project biedt kansen om kennis te delen, nieuwe kennis op te doen en om als kennisinstellingen samen te werken met bedrijven. Het mooie is dat Smart Industry over de grenzen van disciplines en opleidingsniveaus gaat – van MBO tot PhD, van sensortechnologie tot business modeling. Dat geeft een heel mooi perspectief!”

Ook meedoen? Vrijdag 5 maart organiseert de Smart Industry Hub Noord-Nederland de workshop ‘Maak van je fabriek een Smart Factory’. Vervolgdata staan gepland op 1 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.

De Smart Industry Hub Noord-Nederland is een initiatief van:

Meer weten over de Smart Industry Hub en de aangesloten skillslabs?

Bezoek de website van de Smart Industry Hub Noord-Nederland of bekijk de animatie