Agenda

Energietransitie: kostenpost of kans?

Is de energietransitie een kostenpost of een kans voor de regio? Studenten van de Hanzehogeschool onderzochten dit samen met de Innovatiespotter. Het event gaat over de toegankelijkheid van het (Noordelijke) innovatie- en duurzaamheidslandschap. Hoe goed kunnen vraag en aanbod elkaar vinden? Kunnen we binnen de regio (nog) beter partijen aan elkaar verbinden? Tijdens een interactieve sessie delen de studenten graag hun bevindingen. Sprekers zijn onder andere Pier Baarsma: CEO Noordelijke Dagblad Combinatie (oa DvhN, LC, NoordZ), Nienke Homan: Gedeputeerde Provincie Groningen en Gea Vellinga, CEO Innovatiespotter.

Lees meer en meld je aan