Agenda

TechTalks050: AI en recht – Roboterisering in de rechtszaal

Kunstmatige intelligentie (AI) staat volop in de belangstelling. Computers kunnen dan ook steeds meer: ze zijn meesters in schaken en go en auto's kunnen steeds beter zelf rijden. Tijdens de TechTalk van 30 september gaat het over kunstmatige intelligentie en recht. Kan AI ook rechtspreken? En nu de risico's van AI toenemen (denk aan het verlies van privacy en robotwapens), moet AI niet aan het recht gebonden worden?

Bart Verheij, Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie en Argumentatie (Rijksuniversiteit Groningen) doet onderzoek naar AI en recht. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de huidige en verwachte invloed van AI op het recht. Laten we straks Big Data de uitspraak van de rechter bepalen? Zal AI het werk van rechters en advocaten overbodig maken? En wat als AI een fout maakt? Kunnen robots aansprakelijk gesteld worden?

Reinoud Baker, Co-Founder van LexIQ, een organisatie dat machine learning software ontwikkeld. Deze software maakt het mogelijk om grote databases te ontsluiten, toegankelijk te maken voor analyses en op basis hiervan voorspellingen te doen. Met hun AI-algoritmes is het mogelijk om wettelijke teksten snel te doorzoeken en hieruit de juiste informatie te filteren. Zijn zij straks ook in staat om uitspraken van rechters te gaan voorspellen?

Programma (voertaal Nederlands)

19.00 uur            Inloop met koffie en thee
19.30 uur            Opening door Rian van Diedenhoven
19.40 uur            TechTalks050 met Bart Verheij en Reinoud Baker
21.00 uur            Tijd voor vragen en discussie
21.30 uur            Netwerkborrel

Aanmelden

Bestel je ticket vooraf via de DOT-website. De prijs bedraagt €7,50, inclusief koffie/thee vooraf en een drankje na afloop. Iedereen is van harte welkom, dus stuur de uitnodiging vooral door.Heb je nog vragen? Mail ons via techtalks050@rug.nl of kijk op rug.nl/techtalks050. Tot 30 september!