News

Groningse start-up scene biedt inspiratie voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt

In april presenteerde het lectoraat International Business de resultaten van een onderzoek naar de grensoverschrijdende start-up scene tussen de provincie Groningen en Duitsland. Dit gebeurde tijdens de Marktplaats Arbeidsmarkt Noord in Bad-Nieuweschans.

De Hanzehogeschool Groningen is nauw betrokken bij het initiatief Arbeidsmarkt Noord om één grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarkt te realiseren in de Eems-Dollard regio. Het lectoraat International Business deed onderzoek naar de perspectieven voor start-ups in deze regio. Het blijkt dat er veel mogelijkheden, kansen en behoeften zijn om samen te werken over de grens.

In het onderzoek is gekeken naar de regio’s Groningen en Oldenburg. Hier is de afgelopen jaren met succes een start-up ecosysteem opgezet. Alleen al in Groningen zijn ongeveer 2000 start-ups en jonge bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 11.000 banen. De drijvende kracht achter een start-up ecosysteem is de verbinding met hogescholen en daarmee de toegang tot talent. Ook ondernemerschapsonderwijs en de oprichting van incubators en accelerators zijn een motor voor nieuwe ondernemingen. De publieke sector speelt ook een belangrijke rol bij het scheppen van gunstige voorwaarden voor start-ups. Groningen en Oldenburg hebben nationaal een leidende positie en zijn erg betrokken bij IT, energie en de gezondheidszorg.

Het start-up ecosysteem van Groningen kan als een goed voorbeeld dienen voor de Eems Dollard regio, waar men zowel in de Duitse als Nederlandse grensgebieden te maken heeft met krimp. Een goed functionerend ecosysteem biedt groeikansen voor de arbeidsmarkt. Dat daarbij over grenzen heen wordt gekeken, is uniek.

Lees verder