News

Nieuwe Hanze-lector voor open samenwerking in ‘leernetwerken’

Uitdagingen, zoals bijvoorbeeld in de zorg, kunnen niet door afzonderlijke organisaties worden opgelost en vragen om samenwerking en het delen van kennis en expertise. Hoe zorg je er voor dat de betrokkenen niet in de eerste plaats aan het eigen belang denken maar juist aan het collectieve resultaat? Dr. Jelly Zuidersma wil hierop het antwoord vinden. Op dinsdag 3 december wordt Jelly Zuidersma officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door drs. Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur.

“De organisatie van een netwerk met een collectief belang is niet te vergelijken met de inrichting van een ‘klassieke’ organisatie”, zegt Jelly Zuidersma. Vanuit haar lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken onderzoekt zij hoe je netwerken zo kan organiseren dat ze succesvol zijn en blijven. Het gaat om het creëren van samenwerkend gedrag waarbij de betrokkenen even bezorgd zijn om het succes van anderen als over het eigen succes omdat er een gezamenlijk doel is.

Condities voor succes

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er vier condities zijn die het succes van leernetwerken (een verzamelnaam voor alle werkvormen waarin onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samen komen) bepalen. Deze zijn:

  • Meerlagigheid; beslissers, ontwikkelaars en uitvoerenden werken en leren samen
  • Onderlinge afhankelijkheid; je hebt elkaar letterlijk en/of figuurlijk nodig om het gemeenschappelijke doel te bereiken
  • Toekomstperspectief; alle betrokkenen vinden samenwerking in de toekomst ook noodzakelijk
  • Elkaar weten te bereiken; het spreken van dezelfde taal en digitale/fysieke bereikbaarheid

Het onderzoek van Jelly Zuidersma richt zich op het optimaliseren van deze vier condities in verschillende situaties. Daarnaast wil ze weten welke kennis, houding en vaardigheden essentieel zijn voor wederkerigheidsgedrag, met andere woorden wat moet je als deelnemer kunnen en doen om complementair samen te werken. En tot slot, hoe kan de organisatie het succesvolle gedrag stimuleren en faciliteren. Het lectoraat gaat op zoek naar kennis en handvatten die personen en organisaties kunnen gebruiken om succesvol te kunnen zijn in de samenwerking.

Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

Het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken is verbonden aan het Hanze Honours College van de Hanzehogeschool Groningen en aan NetwerkZON. Onderzoek wordt uitgevoerd binnen innovatie-werkplaatsen. Dit is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken uit de maatschappij.