News

Onderwijs, overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen voor cybersecurity

Provincie Groningen, de noordelijke onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven starten met het programma Cybersecurity Noord-Nederland een nieuwe samenwerking. Het programma heeft als doel het bedrijfsleven beter te helpen beschermen tegen cyber-aanvallen, de samenleving veiliger te maken, innovatie te bevorderen en werkgelegenheid te creëren. Het programma gaat vier jaar duren, kost ruim 6 miljoen euro en levert na verwachting vijfhonderd nieuwe banen op.

Met de toenemende digitalisering van de samenleving is het belangrijk dat onderwijsinstellingen en bedrijven ook hun kennis van digitale veiligheid verder ontwikkelen. Criminelen maken ook steeds meer gebruik van internet. Daarom wordt binnen het programma Cybersecurity onderzoek gedaan naar internetveiligheid en nieuwe opleidingen (mbo, hbo en wo) op dit gebied ontwikkeld. Ook komt er een nieuwe leerstoel aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naar schatting vierduizend mbo-, hbo- en wo-studenten worden de komende jaren geschoold in internetveiligheid.

Meerwaarde voor bedrijven

Ondernemers kunnen deze nieuwe kennis gebruiken om nieuwe, digitaal veilige producten en diensten te ontwikkelen. Het programma gaat ook professionele ondersteuning bieden om bedrijven beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Ook komt er een plek waar bedrijven nieuwe producten uitvoerig kunnen testen, zodat ze veilig zijn als ze op de markt komen.

Het programma gaat vier jaar duren en kost ruim 6 miljoen euro. De provincie Groningen draag hieraan 3 miljoen euro bij. Bedrijven en kennisinstellingen gaan vervolgens naar verwachting 10 miljoen investeren in onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. Naar verwachting levert het programma meer dan vijfhonderd nieuwe banen op bij bedrijven op het gebied van internetveiligheid.

 

Bron: Provincie Groningen en Samenwerking Noord