Nieuws

Gebiedscoöperatie Westerkwartier zorgt voor valorisatie onderzoek

​​Tientallen studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een slimme regionale voedselketen in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Nu resulteert dat in de bouw van de Food Factory in Leek waar investeerders grote belangstelling voor hebben getoond. Zo bleek tijdens een bijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier om het vijfjarig bestaan en het succes van de gebiedscoöperatie te vieren.

De Food Factory gaat voedsel verwerken en consumeren in de eigen regio. Het is een voorbeeld van valorisatie door praktijkgericht onderzoek door de Hanzehogeschool. Ons lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen is structureel verbonden met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Lector Willem Foorthuis vindt het een schoolvoorbeeld van hoe het (hoger) onderwijs met zijn studenten en onderzoekers de regio kan bijstaan.

In de gebiedscoöperatie wordt er samengewerkt met overheid, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers. Door deze complexe dialoog te voeren en door daaruit onderzoeksvragen te destilleren zijn al 1700 onderzoeken afgerond, van kleine opdrachten tot afstudeerscripties. De gebiedscoöperatie heeft in Noordhorn een innovatiewerkplaats waar studenten kunnen werken.

Lees meer

Download hier de “Monitor 2019, De Regionale Voedselketen, Voedsel van de regio voor de regio”, Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen