Nieuws

Hanze en Revalidatie Friesland verbinden onderwijs, onderzoek en zorg

Om de zorg aan revalidatiepatiënten te optimaliseren is het van belang dat het onderwijs beter aansluit op revalidatiegeneeskunde. Daarom ondertekenden de Hanzehogeschool Groningen en Revalidatie Friesland op woensdag 15 mei een samenwerkingsovereenkomst. De Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool gaan samen met Revalidatie Friesland nieuwe leerafdelingen creëren in onderwijs en revalidatiezorg. Deze samenwerking is uniek voor Noord-Nederland.

De ambitie van beide organisaties, om de zorg aan de revalidatiepatiënt te verbeteren, maakt investeringen in zorg en onderwijs noodzakelijk. De samenwerkingsovereenkomst richt zich dan ook op het behalen van concrete resultaten.

Naast het realiseren van leerafdelingen op locatie Revalidatie Friesland en locatie Hanzehogeschool zullen er ook na- en bijscholingscursussen worden ontwikkeld voor professionals in onderwijs en revalidatiegeneeskunde. Verder gaan studenten en professionals samen aan de slag bij het ontwerpen van nieuwe zorg- en onderwijsconcepten. Ook komen er nieuwe stageplekken voor studenten en werkervaringsplaatsen voor docenten van de Hanzehogeschool Groningen.

Bron: website Hanzehogeschool

Website Revalidatie Friesland