Nieuws

Hanze-lector Mark Mobach ontvangt eerste Deltapremie

Mensen zich prettig laten voelen door het verbeteren van ruimtes, dat is waar Mark Mobach, lector Facility Management  en leading lector van het Kenniscentrum NoorderRuimte aan de Hanzehogeschool Groningen, naar streeft. Op dinsdag 12 november 2019 nam hij de eerste Deltapremie van €500.000,- in ontvangst van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving.

Mark Mobach wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan de beste gebouwen voor mensen en organisaties. Dat doet hij door – in een multidisciplinaire setting samen met studenten en docent-onderzoekers – betere ruimte en dienstverlening te bedenken. Betere kantoren – en zelfs steden – die gezond gedrag stimuleren, betere zorggebouwen die stress reduceren, maar ook gevangenissen en stations die beter passen bij de behoeften van de samenleving. Naast Mark Mobach ontving lector Anneloes van Staa van de Hogeschool Rotterdam ook een premie van €500.000.

Hieronder wordt in een zes minuten durende film het lectoraat van Mark Mobach gepresenteerd.

Goede gebouwen voor de samenleving
De beoordelingscommissie roemt Mark Mobach om de impact die zijn onderzoek maakt op het kruispunt van verschillende domeinen, van openbaar vervoer tot de geestelijke gezondheidszorg. Mobach: “We zien de prijs als een enorme aanmoediging om samen met onze partners door te gaan met ons onderzoek naar ruimte en organisatie in zorg, onderwijs, kantoren en steden. Ook daar waar er misschien minder financiële mogelijkheden zijn, zoals onderzoek met de kunsten en goede gebouwen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

Over de Deltapremie
De Deltapremie is de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt.

Het lectoraat van Mark Mobach is onderdeel van het Instituut voor Facility Management en het kenniscentrum NoorderRuimte. Meer informatie is te vinden op de website van de Hanzehogeschool Groningen