Nieuws

Hanzehogeschool en Rabobank ontwikkelen opleiding om witwassen, terrorismefinanciering en fraude tegen te gaan

Vorig jaar trof ING een grote schikking omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude. “Die zaak laat zien dat het een probleem is dat we met z’n allen moeten oplossen. Banken hebben als poortwachter daarbij een enorm belangrijke rol”, aldus Minister Hoekstra van Financiën. En dit is precies de reden waarom de Rabobank aan de Hanzehogeschool heeft gevraagd om een opleiding te ontwikkelen die medewerkers helpt om mogelijk misbruik te signaleren en ernaar te handelen.

Voor organisaties die financiële diensten aanbieden – zoals banken – is de rol van poortwachter hierin cruciaal. Als dit niet op orde is, lopen ze grote risico’s. Banken en andere financiële bedrijven moeten hun klanten kennen én dus geen relaties aangaan die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Dit principe heet Customer Due Diligence (CDD) . CDD staat centraal bij de nieuwe opleiding die speciaal voor de Rabobank is ontwikkeld.

Nieuwe medewerkers
De Rabobank wil op zeer korte termijn veel (nieuwe) medewerkers opleiden die volgens het principe van Customer Due Diligence kunnen werken. Het doel van Customer Due Diligence bij financiële instellingen is om integriteitsrisico’s bij klanten die ontstaan bij het aanbieden van financiële diensten te herkennen en weg te nemen.

Pilot
In november vond de pilot van de opleiding plaats. Op basis hiervan is besloten om elke maand een tweedaags programma voor Customer Due Diligence medewerkers van de Rabobank in Utrecht te organiseren.

Jarenlange samenwerking
De Hanzehogeschool Groningen werkt al jaren samen met strategisch partner Rabobank Stad en Midden Groningen, de andere lokale Rabobanken in Noord-Nederland en met Rabobank Nederland in Utrecht. De opleiding Customer Due Diligence is ontwikkeld door HanzePro (opleidingen voor professionals en bedrijven),  het instituut voor Financieel Economisch Management, beiden onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, en de Rabobank.