Nieuws

Northern Knowledge biedt mogelijkheden voor gezondheidsinnovatie UMCG

”De publiek-private samenwerkingsstrategie maakt het verschil” 

Dr. Jan Sikkema, directeur van het Center for Development and Innovation (CDI) van het UMCG, is een trotse ondernemer: ‘Het Noorden van Nederland heeft een florerend bedrijfsleven en een bloeiende kennisgemeenschap van academische en toegepaste wetenschap. Hierbinnen werkt men hard om te zorgen dat Noord Nederland vooroploopt om vernieuwers en ondernemers in staat te stellen oplossingen van wereldklasse voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.’ 

 

Jan Sikkema, UMC Groningen

Sikkema benadrukt echter dat ‘door het intensiveren van publiek-private samenwerking binnen gebruikersgerichte, open-innovatie ecosystemen, Noord Nederland nog meer kan bereiken op het punt van waardecreatie van gedeelde oplossingen.’

 

Kruisbestuiving

Het feit dat op regionaal niveau de publiek-private samenwerking nog steeds niet voldoende van de grond komt, kan voor een deel worden verklaard door de traditionele organisatiestructuur. Sikkema: ‘Onderzoekers hebben doorgaans een-op-een gesprekken met industriële partners. Dit beperkt de samenwerking meestal tot de grenzen van een wetenschappelijke discipline, terwijl toegepast onderzoek een veelzijdige aanpak vereist. Door samenwerking en contact te organiseren in een gebruikersgerichte, open-innovatie infrastructuur, stimuleer je innovatie door multidisciplinaire kruisbestuiving.’

Newborn-project

Gebruikersgerichte, open-innovatie ecosystemen die zich richten op het UMCG, leveren nu al baanbrekende innovaties op. Samen met Philips en Life Cooperative, een regionale mkb-samenwerking van bedrijven op het gebied van Life Science en Medische Technologie, is het UMCG betrokken bij het Living Lab initiatief “Newborn”. Het Newborn-project richt zich op het in “real time” testen van apparaten gericht op gezond ouder worden. 

 

Samen met het op de Zernike Campus gevestigde Lode Holding BV en Health Hub Roden, is het UMCG ook betrokken bij het Move2Innovate-project. Move2Innovate stimuleert innovaties op het gebied van beweging en prestaties, terwijl Lode wereldberoemd is als fabrikant van ergometers van hoogwaardige kwaliteit.

De succesvolle, vraaggestuurde onderzoeksstrategie van het UMCG is zeker niet alleen van toepassing op de ontwikkeling van medische producten of farmaceutisch-technologische innovatie. De publiek-private samenwerking is ook relevant voor demografische kwesties en thema’s binnen de sociale wetenschappen die betrekking hebben op gezond ouder worden.

De start van de Aletta Jacobs School of Public Health, een gezamenlijk initiatief van de RUG en het UMCG, is gericht op het bij elkaar brengen van publieke en private stakeholders op het gebied van gezondheid. Sikkema: ‘Deze Living Labs leveren nieuwe kennis, nieuwe producten, nieuwe business. Voor elk wat wils.’

Diensten die verdergaan dan het technology transfer office

Het Center for Development and Innovation (CDI) stimuleert en coördineert de overdracht van door het UMCG gegenereerde kennis aan maatschappelijke partners. Vanaf de oprichting in 2011 past het CDI echter een manier van werken toe die veel verder gaat dan de activiteiten van een traditioneel technology transfer office (TTO).

Samen met de specialisten voor intellectueel eigendom van Northern Knowledge, beheert het CDI de procedures die betrekking hebben op idea-scouting, IP-bescherming, contracten en licenties. Naast de “inside-out” TTO-aanpak heeft het CDI ook uitgebreide regionale en internationale netwerken ontwikkeld die samenwerking mogelijk maken tussen wetenschappers en private partners, zoals regionale mkb startups en multinationals. Om haar doelen te bereiken is de CDI-strategie gebouwd op drie pijlers: een actief extern netwerk, gerichte ondersteuning voor de belangrijkste expertisegebieden en goed gestructureerd management van intellectuele-eigendomsrechten en UMCG-belangen. 

Europa ingaan

De CDI-strategie reikt van de stad Groningen tot Brussel. Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen zijn namelijk ook partners van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Het EIT is een internationaal netwerk van publieke en private vernieuwers en ondernemers die zich richten op het ontwikkelen van oplossingen van wereldklasse om groei en banen te creëren. 

 

Het UMCG is daarnaast partner van het Population Intelligence Lab (PointLab). Het Population Intelligence Lab programma ziet mogelijkheden om data en biomateriaal afkomstig uit grote (op populaties en patiënten gebaseerde) biobanken te gebruiken voor innovatieve productontwikkeling. PointLab bevordert publiek-private samenwerking op het gebied van biobanking en populatiegezondheidsgegevens en focussen daarbij op het ondersteunen van het mkb.

Sikkema: ‘Hoe beter gezondheidsproducten aansluiten bij de eisen van de eindgebruiker, des te groter is de maatschappelijke en economische impact. Terwijl de grote bedrijven hun eigen brede marktanalyses kunnen uitvoeren, is het voor het mkb veel moeilijker om relevante informatie te verzamelen over de behoeften van hun eindgebruikers.’

Publiek gezicht

Dus, een publiek-private samenwerkingsstrategie maakt het verschil, concludeert de directeur van het Center for Development and Innovation en lid van het bestuur van het Northern Knowledge programma. Northern Knowledge is het open innovatieplatform van de RUG, het UMCG en de Hanzehogeschool Groningen, gericht op valorisatie en ondernemerschap, bedrijfsontwikkeling, publiek-private samenwerking en intellectueel eigendom.

Sikkema: ‘Het Northern Knowledge innovatieplatform moet uitgroeien tot hét uithangbord van de toegevoegde waarde van een succesvolle publiek-private samenwerking. Eén duidelijke plek voor innovatie en waardecreatie door het verbinden van onderzoeks- en bedrijfsnetwerken tijdens matchmaking evenementen, symposia, bootcamps en VentureLab Weekends. Studenten en partners uit de private sector uit heel Europa komen al af op deze matchmaking evenementen in Groningen. Het succes begint te komen.’ ●