Over ons

Kennis optimaal benutten voor innovatie, voor een gezonde, duurzame en sociaal-economisch sterke noordelijke regio. Dat is waar Northern Knowledge zich voor inzet.

Northern Knowledge – een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool Groningen – laat zien hoe en waar kennis van de aangesloten instituten van meerwaarde is voor Noord-Nederland en voor de maatschappij in brede zin. Onze kennisinstituten werken nauw samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij bieden een etalage voor innovatie en ondernemerschap die uit die samenwerkingen voortkomt en waarin Noord-Nederland onderscheidend is.

Verder faciliteren en intensiveren we verbindingen tussen wetenschap, economie, maatschappij en onderwijs. Innovatie ontstaat daar waar kennis gedeeld wordt in een multidisciplinaire omgeving. Northern Knowledge zet zich in om kennis op díe plek te krijgen waar er behoefte aan is. Zo koppelen we bestaande initiatieven en netwerken aan elkaar en bieden een platform waar kennis in vertrouwen gedeeld kan worden.