Bestuur

Northern Knowledge is een samenwerkingsverband van Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Deze instellingen zijn vertegenwoordigd in het toezichthoudend orgaan, het bestuur van Northern Knowledge.

Van links naar rechts:

  • Rob Verhofstad, Lid college van Bestuur, Hanzehogeschool Groningen
  • Jan de Jeu, Lid college van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
  • Henk Snapper, Lid Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen