Privacy

Northern Knowledge, gevestigd aan Kadijk 4 9747 AT Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Northern Knowledge
Kadijk 4
9747 AT Groningen
+31 (0) 50 363 5459
info@northernknowledge.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Northern Knowledge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Op het moment dat u onze nieuwsbrief abonneert en ons de hiervoor nodige gegevens verstrekt zullen wij uw voor- en achternaam en uw e-mailadres verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken u persoonsgegevens om u over nieuws, activiteiten en evenementen te kunnen informeren. Door onze nieuwsbrief te abonneren verstrekt u zelf uw naam en e-mailadres aan ons en wij vragen u bij inschrijving om toestemming om u onze nieuwsbrief te sturen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Northern Knowledge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zullen uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief zo lang bewaren tot dat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen / u uitschrijft voor de nieuwsbrief. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Northern Knowledge gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Northern Knowledge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@northernknowledge.nl.

Onderaan de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven van het abonnement en zullen uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Northern Knowledge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via:

T: +31 50 363 5459 of  info@northernknowledge.nl