Programma Board

In de Programma Board van Northern Knowledge vindt informatieuitwisseling en afstemming plaats over valorisatie-activiteiten en -programma’s van de deelnemende kennisinstellingen op de kerngebieden IP-Kennistransfer, Industrierelaties, Campusontwikkeling, Businessdevelopment en Ondernemerschap.

Programma Board-leden:

Albert van der Kooij
Voorzitter Programma Board, Programmamanager Northern Knowledge
Peta de Vries
Dean Instituut voor Engineering, Hanzehogeschool
Website Instituut voor Engineering
Hugo Velthuijsen
Directeur Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap, Hanzehogeschool
Website Marian van Os Centrum
Iris Vis
Dean of Industry Relations, Rijksuniversiteit Groningen
Website Industry Relations

 

Aard Groen
Dean University Groningen Centre of Entrepreneurship
Website UGCE
Jan Sikkema
Directeur Business Development, UMC Groningen
Website Center for Development and Innovation 
Edward van der Meer
Directeur Campus Groningen
Website Campus Groningen
Jooske Haije
Director Academy Technology & Innovation
Website NHL Stenden
Edward van der Meer
Directeur Campus Groningen
Website Campus Groningen

Northern Knowledge is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool Groningen:

We werken intensief samen met: