Nieuws

SMART INDUSTRY HUB NOORD NEDERLAND VAN START

JB Besturingstechniek in Oosterwolde vormde vrijdag 25 september j.l. het decor van de (online) kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland. De hub is een initiatief van de NOM (coördinator), de bestaande fieldlabs, de noordelijke kennisinstellingen (Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en NHL Stenden), de Koninklijke Metaalunie en Ynbusiness. De Smart Industry Hub Noord Nederland is er voor MKB bedrijven uit de proces- en maakindustrie die stappen willen maken op het gebied van digitalisering en smart industry.

Met de aftrap van de Smart Industry Hub Noord Nederland is het landelijk netwerk van vijf Smart Industry hubs een feit. Met een hub in iedere regio wil het consortium de proces- en maakindustrie in het gehele land ondersteunen bij het verduurzamen van de productie en het verstevigen van de concurrentiekracht. 

Het aanbod van de Smart Industry Hub Noord Nederland bestaat onder andere uit een Smart Factory assessment, een op maat gemaakt stappenplan inclusief investeringsplan om verdere groei te faciliteren, masterclasses en netwerkbijeenkomsten. Ook biedt de Smart Industry Hub Noord Nederland aansluiting bij Europese Smart Industry programma’s. 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de skillslabs, locaties voor advies, demonstratie, workshops en ondersteuning, waar kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken aan regionale digitaliseringsvraagstukken. De bestaande fieldlabs (Region of Smart Factories – Groningen, Friesland en Drenthe, Technologies Added in Emmen, 5G – Groningen en Innovatiecluster Drachten)  spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming hiervan.

Northern Knowledge is partner van de Smart Industry Hub Noord Nederland. Albert van der Kooij, Programmamanager Northern Knowledge: “De afgelopen periode heeft Northern Knowledge de bestaande projecten en plannen van de drie noordelijke kennisinstellingen bij elkaar gebracht , om zo tot een samenhangende invulling van de skillslabs te komen. Dit zullen we blijven doen, want alleen sámen kunnen we maatschappelijke uitdagingen in de regio het hoofd bieden. De skillslabs, waar kennisinstellingen en bedrijfsleven nauw samenwerken, zijn daar een goed voorbeeld van.” 

Het enthousiasme voor de Smart Industry Hub Noord Nederland is groot en een flink aantal bedrijven heeft zich dan ook al aangemeld. Maar er is nog plek en de hub nodigt MKB bedrijven uit de proces- en maakindustrie die stappen willen maken op het gebied van digitalisering/ smart industry dan ook van harte uit mee te doen!

Smart Industry Hub Noord Nederland

Animatie over het hoe, wat, waarom van de Smart Industry Hub Noord Nederland