Nieuws

Spin-off RUG ontwikkelt nieuwe antibiotica tegen resistente bacteriën

Prof. dr. Oscar Kuipers en dr. Auke van Heel hebben het spin-off bedrijf Omnicin Therapeutics opgezet om nieuwe antibiotica tegen resistente bacteriën te ontwikkelen. De onderzoekers hebben in hun onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om multiresistente bacteriën te bestrijden, stoffen ontdekt die de werking van bestaande antibiotica verbeteren. Een belangrijke ontdekking, gezien de wereldwijde stijging van het percentage bacteriën dat resistent is tegen antibiotica.

Er bestaan Gram-negatieve bacteriën en Gram-positieve bacteriën die ziektes veroorzaken. De Gram-negatieve hebben in tegenstelling tot Gram-positieve bacteriën een extra laag – buitenmembraan – aan de buitenkant. Daardoor werken sommige antibiotica wel bij Gram-positieve bacteriën, maar niet bij Gram-negatieve bacteriën. De nieuw ontdekte stoffen maken een opening in het buitenmembraan van een Gram-negatieve bacterie, waardoor de antibiotica wel naar binnen kunnen. Zo maken de nieuw ontdekte stoffen behandeling mogelijk van ziektes veroorzaakt door Gram-negatieve pathogene bacteriën, met antibiotica die normaal alleen worden gebruikt voor Gram-positieve infecties.

Resistentie

Het wereldwijde percentage bacteriën dat resistent is tegen een of meer antibiotica stijgt. Veel organisaties, waaronder de WHO, hebben opgeroepen tot actie voor dit probleem. De uitvinding van prof. dr. Kuipers en promovenda Qian Li gebruikt twee verbindingen die op zichzelf geen of zeer weinig antibioticumactiviteit vertonen en alleen een goede werkzaamheid vertonen wanneer zij worden gecombineerd. Dit maakt het tot een nieuwe klasse antibiotica.

Omnicin Therapeutics

Met het nieuw opgezette Omnicin Therapeutics willen de onderzoekers zorgen dat de nieuwe klasse antibiotica geaccepteerd en geregistreerd worden. Dr. Auke van Heel is CEO van Omnicin Therapeutics, dr. Herman Steen is de CBO en prof. dr. Oscar Kuipers de scientific advisor. De onderzoekers hebben namens de Rijksuniversiteit Groningen een patent lopen. Ook is er al steun van de Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP) en de NWO. Daarnaast is dit een interessante mogelijkheid voor investeerders.