Agrifood

In Noord-Nederland zijn veeteelt en landbouw van oudsher belangrijk. De agrarische sector heeft altijd gepionierd en doet dat nog steeds. Om de eigen opbrengst te vergroten, maar ook om bij te dragen aan een goede, duurzame mondiale voedselvoorziening. Aan de ene kant gaat landbouwgrond verloren door verzilting en verwoestijning. En aan de andere kant groeit de mondiale vraag naar kwalitatief goede voeding door bevolkingsgroei en toenemende welvaart. Om te zorgen voor een duurzame agrarische sector die genoeg en goed voedsel produceert om de groeiende wereldbevolking te, is innovatie nodig. Aan die innovatie werken agrariërs in Noord-Nederland samen met kennisinstituten en overheden.

Onderzoeker en agrariër letterlijk dicht bij elkaar

Wetenschap en voedselproductie zitten in Noord-Nederland letterlijk heel dicht bij elkaar. Zo opende aardappelgigant Avebe een innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen, dichtbij de onderzoekers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Het Innolab Agrifood ontwikkelt innovaties op het gebied van aardappelzetmeel en aardappeleiwit en geeft ook ruimte aan startups om de nieuwe kennis op de markt te brengen.

Niet veel verderop stimuleert het Carbohydrate Competence Centre (CCC) publiek-private samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven om hoogwaardige kennis over koolhydraten te creëren. Deze kennis wordt in de voedselindustrie ingezet, maar de koolhydraten kunnen ook een belangrijke rol spelen in de vergroening van de industrie. Net buiten Leeuwarden, op de Dairy Campus, ontwikkelen melkveebedrijven en kennisinstituten uit de regio en daarbuiten kennis en innovaties voor een duurzame zuivelsector.

Landbouwer oogst data met drones en sensoren

Met een drone en sensoren is een landbouwareaal heel precies vanuit de lucht in kaart te brengen. Door de data te analyseren, weet een boer precies hoeveel hij moet beregenen, waar hij moet bemesten en kan hij zijn oogst beter plannen. Met die gedachte ontwikkelde de 21-jarige student en akkerbouwer Wilco Stollenga de Agrifly-drone. Deze moet niet alleen de opbrengst van een individuele boer verbeteren, maar de technologie draagt ook bij aan verduurzaming van de voedselvoorziening. Door samenwerking met de kennisinstituten in het Noorden, kan de Agrifly betere analyses maken.

En om de data al tijdens de vlucht te kunnen analyseren, doet Agrifly mee aan een experiment met 5G, een razendsnelle mobiele internetverbinding waarvoor in Noord-Groningen een proeftuin wordt ingericht. Hoe sensoren kunnen bijdragen aan het monitoren van bemesting van een landbouwareaal, onderzoeken de Noordelijke provincies, kennisinstellingen en andere partners in het Duits-Nederlands sensoren-project Id3as.