Digital Society

Zoals we eerder niet konden overzien hoe de komst van het internet onze samenleving zou veranderen, zo kunnen we nu slechts deels inschatten welke invloed technologieën als big data, blockchain, Internet of Things en razendsnelle dataverbindingen zullen hebben. Zeker is dat deze digitale technologieën veel kansen bieden voor een duurzame, gezonde en sociale toekomst. Een keerzijde is dat de steeds grotere afhankelijkheid van digitale systemen ons ook kwetsbaar maakt voor hackers.

In Noord-Nederland is veel inhoudelijke kennis over blockchain, big data en cybersecurity en werken de partijen binnen de IT-sector nauw met elkaar samen. Onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven – waaronder veel succesvolle startups – zoeken samen naar kansen in de talloze toepassingen van digitale technologie, bijvoorbeeld van de snelle draadloze dataverbinding 5G. Noord-Nederland loopt voorop in de digitale ontwikkelingen en daar profiteert niet alleen de regio van, maar ook de rest van Nederland en de wereld.

Samen op zoek naar toepassingen van digitale technologie

In de zoektocht naar nieuwe toepassingen van digitale technologieën, is er veel samenwerking tussen de Noordelijke kennisinstellingen, overheden en ondernemers uit verschillende sectoren in binnen- en buitenland. Innovatie en economische kansen ontstaan immers daar waar nieuwe verbindingen gemaakt worden. In de Digital Society Hub bijvoorbeeld, een Innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen waar studenten, docenten, bedrijven en onderzoekers komen. Of het innovatiecluster Drachten, een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Ook de big data-onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen werken in verschillende samenwerkingsverbanden aan uiteenlopende toepassingen van big data.

Kunnen we robots ontwikkelen die niet alleen producten fabriceren, maar ook zelf aangeven wanneer hun onderdelen aan onderhoud toe zijn? Of kunnen we met hulp van big data criminelen identificeren aan de hand van hun stem, als ware het een vingerafdruk? Met ruim zevenhonderd deelnemers uit vijf continenten, heeft de jaarlijkse Blockchangers Hackathon in Groningen een enorme concentratie van innovatiekracht. Tijdens ’s werelds grootste blockchain hackathon werken ruim zestig internationale teams aan veelbelovende blockchain-toepassingen voor thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Digitale veiligheid, een snelgroeiende sector in de regio

Noord-Nederland heeft een sterke, snelgroeiende cybersecurity-sector waarin onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid nauw met elkaar samenwerken. De sector levert kennis, diensten en professionals om cruciale digitale systemen in onder meer de gezondheidszorg, veiligheid en energie te beveiligen. In de regio, maar ook ver daarbuiten. Zoals HackerOne, opgericht door twee studenten uit het Noorden. Het bedrijf biedt inmiddels een platform aan ruim honderdduizend ethische hackers van over de hele wereld. Bedrijven als Google, Microsoft en Dropbox betalen de hackers om te zoeken naar gaten in hun beveiliging.

Om ondernemers dichter bij huis weerbaar te maken tegen cybercriminelen, sloegen ruim zestig partijen in Groningen en Friesland de handen ineen in het Samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland. Onder hen de Noordelijke kennisinstellingen, overheden, politie en ondernemers. Het samenwerkingsverband is een opstap naar de oprichting van het Cyber Security Expertise Centrum Noord (CSECN) in 2020, een landelijk expertisecentrum voor cybersecurity

Noord-Groningen als proeftuin voor razendsnel mobiel internet

Ziekten in gewassen op het land snel opsporen met sensoren of een levensreddende video-verbinding tussen ambulance en een arts in het ziekenhuis. 5G, razendsnel mobiel internet, kan op verschillende manieren zorgen voor verbetering in zorg, energie, logistiek en landbouw. In 5Groningen werken onderzoekers, ondernemers, non-profitorganisaties en overheden samen om veelbelovende toepassingen in de praktijk te testen. Met Noord-Groningen als proeftuin. In de regio maar ook in de rest van de wereld profiteert men van de verbeterde leefomgeving door de 5G-innovaties.