Healthy Ageing

We worden steeds ouder: van de kinderen die nu geboren worden, zullen velen ooit honderd kaarsjes uitblazen. De uitdaging waar we nu voor staan, is ervoor zorgen dat iedereen ook meer gezonde jaren krijgt. Veel ouderen hebben chronische gezondheidsproblemen - zoals diabetes of reuma - waardoor hun kwaliteit van leven daalt en de zorgkosten omhoog gaan. In Noord-Nederland werken artsen, zorgverleners, ondernemers, ambtenaren, bestuurders, onderzoekers en verzekeraars al jaren intensief samen in uiteenlopende netwerken en verschillende proeftuinen. De Noordelijke zorginnovaties moeten ervoor zorgen dat de bevolking gezond en actief ouder wordt en dat de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Deze inzichten zijn niet alleen interessant voor de regio, maar ook voor de rest van Nederland en daarbuiten. De Europese Commissie wees Noord-Nederland dan ook aan als Europese voorbeeldregio voor Active and Healthy Ageing.

Steeds meer aandacht voor preventie

Om te zorgen dat iedereen langer gezond en actief blijft, moeten we niet alleen genezen, maar ook voorkomen dat mensen ziek worden. Door die nadruk op preventie, is gezondheid allang niet meer alleen een medisch thema, maar gaat het bijvoorbeeld ook over gedrag: hoe kunnen we gezonde voedingskeuzes stimuleren? Of over ruimtelijke ordening. Kunnen we met de inrichting van een wijk de bewoners stimuleren om meer te bewegen?

In het Noorden werken daarom wetenschappers uit zeer uiteenlopende disciplines nauw samen met maatschappelijke partners, onder meer in de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH).

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is de Groningse wijk Selwerd. De wijk is een proeftuin waar ondernemers, zorgorganisaties, scholen, woningcorporaties en bewoners samen met medici, gedragswetenschappers, economen en andere onderzoekers op zoek gaan naar manieren om de bewoners langer gezond en actief te houden. De wijk moet een voorbeeld worden om ook in andere wijken de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners te vergroten.

Lees hier de online versie van het FD artikel.

Slimme innovaties voor betere en betaalbare zorg

Om de zorg te verbeteren en tegelijk betaalbaar te houden, is innovatie onmisbaar. In het Noorden worden volop slimme ideeën bedacht én uitgevoerd. De test voor baarmoederhalskanker van het Groningse CC Diagnostics bijvoorbeeld. Deze test belooft minder onterechte diagnoses van baarmoederhalskanker te geven dan de huidige screeningmethode en, omdat hij thuis uit te voeren is, is de test ook nog eens veel goedkoper.

Een ander voorbeeld is het proefproject om met 5G, een snelle mobiele communicatietechnologie, beter in beeld te krijgen waar zorghulpmiddelen zoals bedden, rolstoelen en tilliften zich bevinden. Door die informatie te koppelen aan de vraag op verschillende zorglocaties, is de logistiek fors te verbeteren, wat de zorg patiëntvriendelijker en goedkoper maakt.

Welke technieken kunnen ervoor zorgen dat ouderen langer in beweging blijven en minder afhankelijk zijn van zorgprofessionals? Over die vraag buigt het onderzoekscentrum SPRINT (Smart Prevention, Rehabilitation & INtervention Technologies for improved mobility) zich. Zo wordt binnen SPRINT bijvoorbeeld een beenprothese ontwikkeld waarmee het makkelijker is om balans te houden of nieuwe aandrijfsystemen voor een rolstoel.

Actieve stevige netwerken

Ondernemers, denkers en beslissers werken in het Noorden nauw samen aan een gezondere samenleving. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen behoren wat betreft onderwijs, fundamenteel en klinisch onderzoek over gezond ouder worden tot de internationale top.

Deze instellingen werken in verschillende netwerken samen met vooruitstrevende ondernemers en zorginstellingen en meedenkende overheden in Noord-Nederland. In het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) bijvoorbeeld, de ‘gezondste coalitie van Nederland’, waarin de partijen samen een omgeving nastreven die gezondheid stimuleert. Of het Health Hub Roden, waar ondernemers, kennisinstellingen en de overheid innovatie stimuleren op het snijvlak van medische technologie en Healthy Ageing.