Thema’s

A sustainable, clean and healthy world. This is what knowledge institutes, companies and governments in the Northern Netherlands wish to contribute to with the development of a 'biobased economy'.
In the Northern Netherlands, doctors, healthcare providers, entrepreneurs, civil servants, administrators, researchers and insurers work closely together for more healthy years.
In Noord-Nederland werken artsen, zorgverleners, ondernemers, ambtenaren, bestuurders, onderzoekers en verzekeraars intensief samen voor meer gezonde jaren.
In Noord-Nederland is veel inhoudelijke kennis over blockchain, big data en cybersecurity en werken de partijen binnen de IT-sector nauw met elkaar samen.
De agrarische sector in Noord-Nederland heeft altijd gepionierd en doet dat nog steeds. Agrariërs werken samen met kennisinstituten en overheden aan innovatie.
The agricultural sector in the Northern Netherlands has always been and still is pioneering. Farmers work together with knowledge institutes and governments on innovation.
In the Northern Netherlands, there is a lot of substantive knowledge relating to blockchain, big data and cyber security, and parties within the IT sector work together closely.
In Groningen, Friesland en Drenthe trekken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties intensief samen op om koploper te zijn in de energietransitie.
Een duurzame, schone en gezonde wereld. Daaraan willen kennisinstituten, bedrijven en overheden in Noord-Nederland bijdragen met de ontwikkeling van een ‘biobased economy’.
In Groningen, Friesland and Drenthe, governments, companies, knowledge institutions and interest groups are working together intensively to lead the way in the energy transition.