Nieuws

Universiteit van het Noorden: weten, maken en doen

Noordelijke kennisinstellingen gaan intensiever samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in de Universiteit van het Noorden. Door de samenwerking tussen het wetenschappelijk onderwijs, het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs te intensiveren, ontstaat nieuwe kennis en praktijkgerichte toepassingen: weten, maken en doen.

De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool hebben een aanvraag ingediend bij het Nationaal Investeringsfonds. Met behulp van financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid willen de instellingen verenigd in de #UniversiteitvanhetNoorden de komende 10 jaar een aantal doelen bereiken. We richten ons op drie thema’s: energietransitie met het accent op waterstof / groene chemie, public health en digitalisering. Er wordt door de instellingen een bijdrage gevraagd van in totaal 120 miljoen euro.

Noord-Nederland is het gebied waarin het wetenschappelijk onderwijs, het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs intensief samenwerken. Samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld willen we de economische kracht van Noord-Nederland volledig benutten en vergroten.
Vanaf 11 februari voeren we campagne voor dit initiatief.
De voorbeelden zijn te vinden op www.universiteitvanhetnoorden.nl.