Verhalen

Spin-off van Wetsus haalt energie uit verschil tussen zout en zoet water
Naar een flexibele manier van produceren
Towards a flexible mode of production
Primary schools and university working together on development op SterkWerk program
Met gepatenteerde kennis over materialen en technologie, maakt Polyganics medische producten die oplossen in het lichaam
Energie besparen door gedetailleerd inzicht in verbruik
Smarter use of energy for energy savings
Betere diagnostiek met beeldherkenning
Image recognition to improve diagnosis
Hoe zorgen we voor meer donororganen? Organ Assist verbetert de conditie van beschikbare organen
How do we get more donor organs? Organ Assist significantly improve their condition
Kennis als grondstof voor innovatie
Knowledge is the key to innovation
Spelletjes doen in de gevangenissen van Veenhuizen en Leeuwarden
Playing a game behind bars
De groene-waterstofeconomie krijgt in het Noorden snel vorm
The green hydrogen economy is rapidly taking shape in the North
Windmolens met 25 procent meer rendement
Windmills increase their efficiency by 25 percent
Innovative testmethode voor prothesemateriaal
Innovative test method for prosthetic material
SeaQurrent ontwikkelde een geavanceerde onderwatervlieger
SeaQurrent developed advanced underwater kite
Pain control without side effects through a serious game
Pijnbestrijding zonder bijwerkingen middels een serious game
Ocean Grazer bedacht een ingenieus systeem voor het oogsten én opslaan van golfenergie
Ocean Grazer devised an ingenious system for harvesting and storing wave energy
Innovatieve behandelmethode helpt kinderen van hun angst af
Innovative therapie method helps children get rid of their anxiety
Vlucht Voorwaarts en Gemeente Assen hanteren een integrale aanpak bij de integratie van statushouders
Vlucht Voorwaarts and the Municipality of Assen adopt an integrated approach to the integration of status holders
Start-up zorgt voor meer comfort voor patiënten
Start-up provides more comfort for patients
Project Groeningen kijkt hoe beschermen en benutten van de wetlands rondom Groningen samen gaat
Project Groeningen looks at how protecting and using the wetlands around Groningen goes hand in hand
SME Marne involves consumers better in product development
MKB Marne betrekt consumenten beter bij productontwikkeling
Staatsbosbeheer en Hanzehogeschool werken samen aan nieuwe toepassingen voor gemaaid gras
Dutch Forestry Commission and Hanze UAS work together on finding a destination for mowed grass
Hempflax werkt aan innovatieve en duurzame producten van hennep
Hempflax works on innovative and sustainable products from hemp
Ontwikkeling van een bril waarmee medisch specialisten live meekijken met ambulanceverpleegkundigen
Medical specialists who view live-stream footage of paramedics
EV Biotech zet bacteriën in voor een duurzaam productieproces met lage CO2 footprint
EV Biotech uses bacteria for a sustainable production process with low CO2 footprint
Bio BTX contributes to greening the chemical industry
Bio BTX werkt aan vergroening van de chemische industrie