Verhalen

De waarde van gras

In Noord-Nederland wordt jaarlijks meer dan 18.000 ton natuurgras opgeleverd vanuit de natuurgebieden door het maaibeheer van Staatsbosbeheer. Het afvoeren en verwerken van het maaisel levert voor Staatsbosbeheer en de collega terreinbeheerders een kostenpost op. En niet-maaien is geen optie.

Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer

‘Maaibeheer is noodzakelijk voor het in standhouden en ontwikkelen van graslandvegetaties,’ vertelt  ing. Rieks van der Wal, hoofd Staatsbosbeheer Groningen: ‘Gras dat niet gemaaid wordt, groeit door tot bosvorming en tast daarmee unieke vegetaties aan die we graag als natuurbeschermers willen behouden.’

Een afvalprobleem dat in de toekomst alleen nog zal toenemen, voorspelt Van der Wal:’ Verwacht wordt dat voor de instandhouding van deze vegetaties als gevolg van de klimaatopwarming het maaibeheer geïntensiveerd moet worden. Daardoor zal de hoeveelheid van natuurgras toenemen, mogelijk verdubbelen.’

Zinvol

Tijd voor innovatie. Via de Gebiedscoöperatie Westerkwartier kwam Van der Wal in contact met Willem Foorthuis, lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen, en  Gerda Elema, projectleider van het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen. Elema stelde voor derdejaarsstudenten van het Instituut voor Life Science & Technology in samenwerking met de innovatiewerkplaats IPW/krachtig MKB onderzoeksopdrachten uit te laten voeren naar de verwaarding van gras.

‘Binnen de innovatiewerkplaats gaan studenten  tijdens hun opleiding aan de slag met interessante, real-life cases in de regio, ‘vertelt Gerda Elema. Een bewuste strategie. Elema: ‘We vinden het als Hanzehogeschool  zinvol dat onze studenten al tijdens hun studie zich kunnen onderscheiden en hun talenten kunnen ontwikkelen vanuit de praktijk.’

Suikers, eiwitten, groene brandstof

Binnen de innovatiewerkplaats IPW/krachtig MKB zijn studenten van de Hanzehogeschool op zoek gegaan naar antwoorden wat je alle-maal kunt doen met gras. Schoon gras. Van der Wal: ‘Gras dat gemaaid wordt aan de bermen van autosnelwegen is vaak vervuild met metalen of anderszins. Gras gemaaid en opgeleverd vanuit de natuurgebieden is een schoon en volwaardig natuurproduct.’

Het onderzoek leidt tot duurzame en innovatieve verwaarding en nieuwe producten dat ook Van der Wal aangenaam verrast: ‘Het blijkt dat je van gras papier kunt maken, vervangende suikers, eiwitten, en dat je gras kunt herwaarderen voor bio-raffinage en tot groene brandstof voor auto’s als vervanger van diesel en benzine. Een breed spectrum.’

Energiek

Als kwalitatieve aanvulling op het onderzoek en onderwijs naar grasvalorisatie, organiseerde het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool een uitverkocht mini-symposium met gerenommeerde sprekers.  Meer dan 200 belangstellenden waaronder wetenschappers, Staats-bosbeheer, beleidsmakers, de waterschappen, landbouwers, maaiers, boswachters, ondernemers en studenten, bogen zich over het thema Groen! Wat je allemaal wel met gras kunt doen in de Onlanderij in Eelderwolde.

Een geslaagde samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de studenten van de Hanzehogeschool die navolging verdient, aldus Rieks van der Wal: ‘Studenten hebben nog echt die sky-is-the-limit-mentaliteit. Zij gaan door met het onderzoek totdat het tegendeel is bewezen. Die energie en creativiteit geeft iedereen die bij het grasproject betrokken is een energiek gevoel.’

 

Terugblik grassymposium

Kenniscentrum Biobased economy Hanzehogeschool