Verhalen

Groningse spons ademt groene innovatie

Als een reusachtige spons kromt zich een ketting van natuur langs de grenzen van de stad Groningen. De natuurgebieden met een totaal oppervlakte van 7500 hectare zijn ook een klimaatbuffer die wordt ingezet om water vast te houden of op te vangen, hitte te temperen en CO2 te binden. Prachtig natuurlijk, maar met die klimaatbuffer en de omgeving moet meer kunnen. Wat precies zoeken studenten nu uit.

Foto: Stichting Natuurbelang de Onlanden

Een fascinerend landschap is het, ten westen, zuiden en oosten van de stad. Wetlands tot het oog reikt. Een natuurgebied van hoog niveau waarin veel vogelsoorten en de otter zich thuis voelen. Jaren geleden al werd een deel hiervan, De Onlanden, aangewezen als waterberging, als spons die water op kan vangen als het in de stad Groningen te gortig wordt. Met de toenemende kennis over de klimaatverandering kwamen daar meer functies bij. Bijvoorbeeld dat de spons ook water kan vasthouden bij tekorten. Maar ook dat natte natuurgebieden op veengronden veenoxidatie tegengaan wat heel wat uitstoot  van CO2 scheelt.

,,Het geheel aan natuurgebieden en omliggend landschap is zo’n mooi, groot gebied dat we er nog veel meer moois mee kunnen’’, vertelt Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer. ,,Waarom kijken we niet of we de kringlooplandbouw  kunnen bevorderen, of dat we dit gebied als voorbeeld en springplank voor een groenere stad kunnen gebruiken?’’

Groeningen

Het gebeurt sinds kort, dat kijken. Van der Wal sloeg de handen ineen met de Hanzehogeschool Groningen. Samen stichtten ze Innovatiewerkplaats Groeningen en inmiddels werken er tientallen studenten van de Hanzehogeschool.

Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer

Van der Wal: ,,De kracht is dat we ook bedrijven, overheden en bewoners hebben betrokken bij het project. We hebben gewerkt aan bewustwording van het gebied en de mogelijkheden. Vorig jaar was het manifestival Groeningen het sluitstuk. Maar liefst 170 studenten waren in de tijd ervoor met allerhande vraagstukken en perspectieven van Groeningen bezig, met interessante resultaten. Je kunt zeggen dat dit een platform vol initiatieven  heeft opgeleverd, die niet alleen over het klimaat gaan, maar ook over een fijne woonomgeving, over kansen voor ondernemers en nog veel meer. Als je het in een notendop bekijkt: we ontwerpen samen de groene stad van de toekomst.’’

Busreis brengt vaart

Een website is in de lucht, een brochure gedrukt, de Innovatiewerkplaats aangezwengeld. De vaart die sindsdien gevonden is, overtreft ook de stoutste verwachtingen van Rieks van der Wal. ,,We wisten  wel dat er veel potentie in het gebied lag, maar zoals de studenten dit opgepakt hebben is ongelooflijk. Ze kijken richtingen uit die wij nooit gevonden hadden, ze zien kansen waar wij blind voor waren.’’

Voorbeeld voor het land

Studenten onderzochten bijvoorbeeld hoe de bio-boeren uit het gebied hun producten beter afgezet kunnen krijgen. Van der Wal: ,,Dat lijkt misschien lokaal, maar het gaat om kringlooplandbouw als agrarisch beheer, om het verkleinen van de CO2-afdruk. Het is een manier om Groningen te vergroenen, een voorbeeld voor de rest van het land.’’

De kracht van de Innovatiewerkplaats is dat praktijk en onderwijs er in direct contact met elkaar staan. Kennis wordt onmiddellijk gedeeld, bewoners uiten hun mening, ondernemers tonen hun uitdagingen. En zo ontstaan de mooiste projecten, innovaties en ideeën, die meer zijn dan een leuk onderzoek. Dit gaat om wat mogelijk is. Niet over twintig jaar, maar vandaag nog. Van der Wal: ,,We zijn nog maar net begonnen. De Innovatiewerkplaats borrelt van zin en inspiratie. Wij bedenken én voeren uit. Op de groene toekomst.’’

 

Website Project Groeningen