Verhalen

Jarige Northern Knowledge maakt grote stappen

Een spil tussen de kennis en het ondernemerschap in de regio, een open innovatieplatform waar de uitdagingen van nu het hoofd worden geboden, de spelverdeler tussen onderwijs, overheid, ondernemerschap en de samenleving. Northern Knowledge is het allemaal. En dat wordt steeds meer bekend, een jaar na de oprichting.

Annemieke Galema en Rob Verhofstad. (Foto: Pepijn van den Broeke)

Directeur Annemieke Galema merkt het steeds meer. Northern Knowledge wint aan bekendheid en kracht. ,,Dat komt vooral door het werk dat we doen, niet omdat we overal onze missie moeten vertellen.’’ Wat is dat werk dan? ,,Samenwerken. Dat is de sleutel. We zien welke uitdagingen er allemaal zijn en dragen bij aan de oplossing. Door het samenbrengen van kennis en ondernemerschap vooral.’’

Vanaf de werkkamer van Hanzehogeschool-bestuurder Rob Verhofstad is het uitzicht over de stad Groningen en de Ommelanden magnifiek. Het is het uitzicht op het directe werkveld van Northern Knowledge. ,,Wij willen een toegevoegde waarde bieden aan Noord-Nederland om mee te beginnen. Heel plat gezegd: de omgeving zit met vragen, problemen, uitdagingen.’’

Meer dan een loket

Denk aan het tekort aan technisch personeel, aan de energietransitie, aan de stikstofproblematiek misschien wel. ,,Het is heel concreet wat we doen’’, zegt Verhofstad. ,,In het Noorden zijn heel veel knappe koppen die antwoorden kunnen vinden op allerlei vraagstukken. Soms alleen, vaak samen met andere knappe koppen of ondernemers die die vraagstukken aan den lijve ondervinden. Daar zijn wij voor. Ik stel ons wel eens voor als de spelverdeler in een voetbalwedstrijd. Wij zien de uitdagingen en weten waar we de kennis moeten vinden om samen tot de beste oplossing te komen. Die kan bij de universiteit zitten, of bij de Hanze, of bij een combinatie van beide.’’

,,Dat is onze kracht, dat we uit al die kennis kunnen putten én weten wat we waar kunnen halen. De kennisinstellingen zijn zo echt partner van ondernemers, overheid en maatschappij. Die kracht kan nog eens worden vergroot als straks ook de hogescholen Stenden en Van Hall Larenstein partner van ons worden, zodat Northern Knowledge steeds meer een overkoepelend noordelijk ding wordt. En meer dan een loket waar je aanbelt met je ondernemersvraag.

Solar Challenge

,,Een netwerk is het eigenlijk’’, vindt Annemieke Galema. ,,Wij knopen kennis, ondernemerschap, overheid en maatschappij aan elkaar.’’ Dat heeft aan alle kanten voordelen. Uitdagingen in de regio krijgen de beschikking over kennis en onderzoek. Studenten en promovendi storten zich andersom op die uitdagingen en worden er ook beter van. Verhofstad: ,,Wij willen studenten opleiden tot professionals die bijdragen aan de maatschappij. Via Northern Knowledge werken we daar direct aan.’’

Elke twee weken zitten afgevaardigden van de universiteit het UMCG en de hogescholen bijeen. Om te bespreken waar kansen liggen, waar uitdagingen zijn en hoe de regio – en daarmee de rest van het land – vooruitgeholpen kan worden. Verhofstad: ,,Het leuke is, dat we steeds beter gevonden worden. Niet alleen door maatschappelijke partijen die vragen hebben, maar ook vanuit de kennisinstellingen, die goede ideeën hebben.’’

Concreet: Het Groningse team dat meedeed aan de World Solar Challenge, een race voor auto’s op zonne-energie in Australië. Werd zo ongeveer vanuit het niets vierde. Annemieke Galema: ,,Dat is een prachtig voorbeeld. Dat begint natuurlijk bij de bedenkers en doorzetters. Achter de schermen heeft Northern Knowledge daar zeker een bijdrage geleverd. Door de uitvinders te ondersteunen in hun ambitie, door universiteit, HBO en MBO op kennis en onderwijs samen te laten werken en ook goede partners uit de bedrijvenwereld te vinden. Dat is wat we goed kunnen, dat achter de schermen. We hoeven niet op de voorgrond, zo lang er maar resultaten zijn.’’

 

Een jaar Northern Knowledge

Northern Knowledge ontstond in 2018 als logisch vervolg van de al veel eerder gevormde  samenwerking tussen de kennisinstellingen in Groningen, namelijk de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum. De behoefte aan een breder kader, waarbij externe partners eenvoudig kunnen aanhaken, speelde ook al langer. Wat Northern Knowledge deed, is de afdelingen valorisatie en ondernemerschap van de kennisinstellingen als fundament te laten samenwerken, vanuit het idee dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Northern Knowledge beantwoordt niet alleen vragen vanuit de regio, maar zoekt zelf ook actief naar vraagstukken die een oplossing behoeven.