Verhalen

Vlucht Voorwaarts brengt nieuwkomers in Assen verder

Nieuwkomers in Nederland hebben het vaak niet makkelijk. Ze moeten inburgeren, de taal tot zich nemen, de cultuur leren kennen. En dat gaat niet altijd even goed. Vlucht Voorwaarts in Assen helpt. Het project mikt op de kwaliteit van leven van de nieuwkomer en het samenwerken voor succes.

Nieuwe en oude Assenaren aan elkaar koppelen en hen van elkaar laten leren. Dat is in het kort wat Vlucht Voorwaarts doet. ,,Wij creëren interculturele communities, die helpen in het vinden van een nieuwe weg. De nieuwe Assenaren worden uitgedaagd en leren al doende in een veilige omgeving . Dat werkt beter dan uit boeken’’, vertelt Christian de Kraker. Hij is projectleider bij Vlucht Voorwaarts en onderzoeker bij het lectoraat Ondernemen in Verandering, een samenwerking tussen Alfa-college en de Hanzehogeschool. In zijn promotieonderzoek onderzoekt hij de integrale aanpak die het project samen met de gemeente Assen hanteert.

Christian de Kraker, Wencke Gelinck en Sanaa Oudah

Nieuwe en oude Assenaren die samen spreken, eten, wandelen en meer zijn er een onderdeel van. Maandelijkse bijeenkomsten met oude en nieuwe Assenaren onder begeleiding van een coach, persoonlijke begeleiding van nieuwe Assenaren, ontmoetingsdagen om doelen en dromen te bespreken, acties in de wijk en ook een integratiecursus voor oude Assenaren horen daarbij.

Syrische Sanaa is nu assistent-coach

Het project helpt. De 20-jarige Sanaa Oudah is daarvan het sprekende voorbeeld. De Syrische is bezig in haar tweede jaar bij Vlucht Voorwaarts. Ze is nu assistent-coach, terwijl ze in haar eerste jaar zelf deelnemer was. ,,Ik kan statushouders goed helpen als er dingen niet lekker lopen. Vragen zijn er altijd en wij helpen.’’ Zij zelf heeft het inburgeringstraject al succesvol doorlopen en is van plan om ICT te gaan studeren.

We komen uit een tijd waarin nieuwkomers nogal aan hun lot werden overgelaten. Ze hadden plichten en moesten het zelf regelen. Gechargeerd gezegd. Dat levert problemen op, vooral in de vorm van achterblijvende integratie. Eenzaamheid ligt op de loer, gescheiden werelden tussen de oude en nieuwe inwoners van een stad ontstaan, psychische en fysieke gezondheid raken in het geding.

Blauwdruk voor andere gemeenten – met wetenschappelijke aanpak

Dat zagen ze in Assen ook. Een groep vrijwilligers begon er Vlucht Voorwaarts een paar jaar geleden, een maatjesproject, juist om de integratie te bevorderen. Inmiddels is Vlucht voorwaarts geprofessionaliseerd en uitgebreid, dankzij geld uit fondsen en van de gemeente. De Kraker: ,,Belangrijk is onze wetenschappelijke aanpak. We doen onderzoek, meten effecten. Ons concept hebben we interactief ontwikkeld en in een boek verword. Het is tot een blauwdruk geworden waarmee ook andere gemeenten kunnen werken.’’

Dat is belangrijk, omdat gemeenten vanaf 2021 de regie krijgen over de inburgering van statushouders. Wencke Gelinck van de gemeente Assen ziet een integrale aanpak zoals Vlucht Voorwaarts als de ideale route naar die situatie. ,,We zijn ervan overtuigd dat we een breed pakket moeten bieden aan statushouders, om ze zo snel mogelijk te laten participeren en integreren in de samenleving.’’

Bevlogenheid van huis uit

Dat brede pakket ligt er dus, net als de bevlogenheid van de makers. Christian de Kraker is die bevlogenheid, van huis uit meegekregen. ,,Op mijn twaalfde was ik al taalvrijwilliger in AZC’s. Bij ons thuis kwamen bijna elke week nieuwkomers eten omdat mijn ouders dat belangrijk vonden.’’ En nu doet hij niet alleen Vlucht Voorwaarts, maar is hij ook docent Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt aan het Groningse Alfa-college. Het lectoraat onder leiding van Alexander Grit houdt zich bezig met adresseren van ontdekkingsruimten en maakt hierbij gebruik van de methode “Critical Friends”. Regie nemen staat centraal bij deze aanpak en nieuwkomers worden uitgedaagd om in actie te komen. Christian de Kraker richt zich in het project dan ook op de ondernemende houding van nieuwkomers richting activering en participatie.

,,Ik zie dat er meer nodig is om al die nieuwe Assenaren een goede plek, een goede toekomst te geven. Vlucht Voorwaarts werkt. Ook om de ondernemende houding van nieuwkomers te stimuleren, om ambitieuze statushouders sneller vooruit te helpen. Het zou goed zijn als dit systeem in meer gemeenten wordt uitgerold.’’

 

Website Vluchtvoorwaarts

Website Lectoraat Ondernemen in Verandering