Nieuws

ZAP Innovatiehal officieel geopend

Woensdag 10 oktober is de nieuwe innovatiehal van ZAP officieel geopend. ​ZAP staat voor Zernike Advanced Processing en is een semi-industriële omgeving waar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en bedrijfsleven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy.Met ZAP wordt op de Zernike Campus in Groningen invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens vanuit het bedrijfsleven in Noord-Nederland.

Rob van Linschoten, directeur ZAP, en Henk Pijlman, collegevoorzitter Hanzehogeschool

De innovatiehal geeft bedrijven de mogelijkheid om op te schalen van laboratoriumniveau (milliliter en milligram) naar pilotplantniveau (liter en kilogram). Binnen ZAP wordt gewerkt met resten van biomassa. Voorbeelden daarvan zijn suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal, lupine en hennep. Biomassa wordt, door verbranding, gebruikt als opwekker van energie. Een nadeel hiervan is dat de biomassa zo onvoldoende oplevert. Onderzoek in ZAP richt zich op het verwaarden van biomassa. Met andere woorden: met welke toepassing leveren de componenten uit de biomassa het meest op? Grondstoffen uit biomassa worden verwerkt in materialen of gebruikt in de farmaceutische industrie, cosmetica, nutraceutica en kledingindustrie.

Lees hier het bericht over de opening van ZAP

Bekijk hier het video over ZAP